Podsumowanie

Badanie „Studenci Prawa w Polsce 2018”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland po raz kolejny przeprowadza badanie „Studenci Prawa w Polsce”. Jest to największy w kraju projekt badający opinię młodych adeptów prawa na tematy związane edukacją prawniczą, szkolnictwem i praktykami.

ELSA Poland jest największą niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszającą studentów i młodych adeptów prawa. Stowarzyszenie wspiera edukację prawną studentów i absolwentów oraz społeczeństwa, a także promuje postawy obywatelskie. ELSA Poland działa w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce, szerząc wizję sprawiedliwego świata, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.

Od kilkunastu lat ELSA jest świadkiem i uczestnikiem przemian jakie zachodziły nie tylko na wydziałach prawa w Polsce, ale również na rynku prawniczym. Stowarzyszenie, będąc istotnym głosem studentów prawa, bada ich oczekiwania i kierunki rozwoju w celu realizacji celów statutowych, służeniu społeczności studenckiej i wpływaniu na korzystne zmiany w sferach będących obiektem zainteresowania studentów.
W celu analizy potrzeb studentów co roku przeprowadzane jest badanie „Studenci Prawa w Polsce”. W tym roku ELSA chce poznać opinie studentów między innymi na temat wynagrodzeń za praktyki studenckie, zainteresowań dziedzinami prawa czy rozpoznawalności firm i kancelarii.
Ogłoszenie wyników badania odbędzie się 20 czerwca podczas organizowanego przez ELSA Poland Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności”.

Z dniem 3 czerwca 2018 r. zakończyliśmy zbieranie odpowiedzi do tegorocznej edycji Badania.

Wyniki Badania „Studenci Prawa w Polsce” 2018

Badanie-Studenci-Prawa-w-Polsce-2018-pelne-wyniki-online

Komentarze są wyłączone.